Cách ăn rau tưởng là lành mạnh, bổ dưỡng nhưng “phá hoại” cơ thể bạn